Privacy verklaring

1.Ter voldoening aan de Algemene Verordening persoonlijke gegevensbescherming, verklaar ik dat het door mij beheerde bedrijf “Nickie Fotografie” alleen persoonsgegevens gebruikt met het oog op het onderhouden van de contacten met mijn cliënten. Na het gesloten hebben van een dienstovereenkomst, houd ik uiteraard: de naam, adres, telefoonnummer; en eventueel emailadres en bankrekeningnummer van mijn opdrachtgever in mijn administratie. Deze zijn onder andere opgeslagen in een boekhoudingsprogramma, welk programma alleen toegankelijk is via een door mij beveiligd wachtwoord.

2. De gegevens, genoemd onder 1 worden door mij niet langer opgeslagen dan de termijn die daartoe , met het ooog op een doelmatige communicatie met mijn opdrachtgevers, noodzakelijk is. Gedurende die termijn kunnen mijn opdrachtgevers ze ten alle tijde verder inzien of wijzigingen hierin aanbrengen. Indien gewenst kunnen zij bovendien algehele verwijdering van hun gegevens vragen.

3. Daarnaast maak ik in mijn bedrijfsuitvoering “Nickie Fotografie”gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn echter anoniem en niet persoonlijk herleidbaar. Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Van deze cookies worden de cookies die indien nodig zijn gecategoriseerd, opgeslagen in uw browser omdat ze essentieel zijn voor het functioneren van de basisfunctionaliteiten van de website. We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. U heeft ook de mogelijkheid om u af te melden voor deze cookies. Maar het afmelden van sommige van deze cookies kan een effect hebben op uw browse-ervaring.

4 . De door mij op beeldschijven bewaarde afbeeldingen worden, met inachtneming van de hiervoor met mijn opdrachtgever afgespoken termijn, op effectieve en doelmatige wijze opgeslagen en beveiligd.

5. Voor zover derden beroepshalve kennis komen te nemen van de door mij gefotografeerde personen ( bijv., voor de samenstelling van de foto-albums) zijn deze gebonden aan met mij gesloten samenwerkingsovereenkomsten. Op basis hiervan wordt een zelfstandige opslagen of verspreiding van deze foto’s door deze derden uitgesloten.

6. Mijn producten beogen niets anders dan het, op verzoek van mijn opdrachtgevers vastleggen van voor hen memorabele momenten.

7. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van mijn opdrachtgever, plaats ik, met het oog op acquisitie, soms onderdelen van de met hem of haar overeengekomen fotoreportages op mijn website en/of social media of worden gebruikt voor reclame-doeleinden. Daarbij ga ik er vanuit dat de toestemming hiervoor van mijn opdrachtgever, tevens die van eventueel ook anderen bij het onderwerp van de reportage-betrokkenen impliceert.

8. Uiteraard blijf ik, ondanks mijn goede zorgen, desondanks te allen tijde bereid om personen die geheel toevalligerwijs zijdelings door mij geportretteerd zouden zijn, hun anonieme vastlegging weer ongedaan te maken indien zij hierom, hetzij direct hetzij indirect, zouden verzoeken.

9. In verband met mogelijke aansprakelijkheid voor het een en ander op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verwijs ik, tijdens mijn contactleggingen, mijn cliënten naar de inhoud van bovenstaande verklaring, zoals die geplaatst is op mijn website: “Nickie Fotografie”. Vervolgens ga ik er dan impliciet vanuit dat al mijn overeenkomsten met wederzijdse aanvaarding van deze verklaring gesloten worden.”

10. Voor klachten omtrent mijn wijze van omgaan met de persoonsgegevens van mijn opdrachtgevers kan men zich, voor zover die klachten niet onderling tot oplossing te brengen zouden zijn, richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens ( voor verdere toelichting zie in dit verband ook de volgende website : www.autoriteitpersoonsgevens.nl)

11. Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door de website navigeert. Van deze cookies worden de cookies die indien nodig zijn gecategoriseerd, opgeslagen in uw browser omdat ze essentieel zijn voor het functioneren van de basisfunctionaliteiten van de website. We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. U heeft ook de mogelijkheid om u af te melden voor deze cookies. Maar het afmelden van sommige van deze cookies kan een effect hebben op uw browse-ervaring.

mijn contactgegevens

Dokkum,

06-14597558

nickie@nickiefotografie.nl

 

Algemene voorwaarden